Det är märkligt, jag ser en film i alla människor jag möter. Det kan likaväl vara en person jag ser på gatan som en person som jag träffat och lyssnat till. Alla är potentiella dokumentärer, eller biografier.. på film.
Googlade lite enkelt för att särskilja de båda orden, det visade sig att det var nära besläktade, kanske ska jag kalla mitt arbetssätt: Dokubiografi? Eller: Biodokumentär?
Dokumentärfilm – Kan berätta om mänskliga livsöden.
Biografifilm – En redogörelse för en persons liv framställt av någon annan.

Båda kräver engagemang och förmågan att berätta den andra personens berättelse.
Det är sådant jag gör professionellt, hjälper människor att berätta sin historia. På film. De som inte kan eller vill ta den tid det tar att skriva en bok, men ändå har en berättelse inom sig, något som gjorde att livet tog en ny riktning. Jag hjälper dig med strukturen, upplägget och den röda tråden. Filmen behöver inte vara en timme eller en halvtimme. Jag har nyligen lagt text på en film som är 13 minuter lång och innehåller en intressant berättelse.
Kanske det till och med är så att genom de val du gjorde, eller det som hände dig, kan hjälpa andra människor. Det kan vara svåra erfarenheter, men där du kommit ur det hela och tagit lärdom av det som hänt. Sådant kan också hjälpa andra.