Det var minus 15 grader och snö och det handlade om att räkna småfåglar vid fågelbordet.
Det här var viktigt:
Rätt placering av intervjupersonen så att fågelbordet syntes i bakgrunden.
Vitbalansera så att gubben inte skulle bli grön.
Zooma in på ögonen, skärpa är viktigt!
Lyssna. Störande ljud från vägen?
Prata med intervjupersonen – som var nervös.
“Han pratar om domherrar, så måste jag ha en sådan på bild.”
Alla spjäll öppna och samtidigt tänka på färdig produktion.

Det handlar om att berätta för någon och det är berättelser jag arbetar med, Corporate Storytelling – på film.
Gunilla Hellgren Media menar att – Stories you tell är berättelser kunden minns.